Utbyggnad av sommarhus - pågående projekt

Den arketypiska huskroppen förlängs och följer landskapet vilket skapar rymd samt ger varje zon ett eget etage.

Bygglovet är nu inskickat och godkänt. Själva bygget drar igång våren 2015.

 

Bilder och visioner från skissarbetet hösten 2014.